Vitajte na stránke  našej materskej školy.

Teší nás, že ste zavítali práve k nám. Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari očká Vašich ratolestí. 

Vlastné zameranie školy

V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter. Vymedzenie vlastných cieľov smeruje k rozvoju elementárnych základov a vzhľadom k zameraniu našej MŠ sa budú v aktivitách plniť okrem tradičných cieľov  aj ciele zamerané na poznávanie tradičných kultúrnych hodnôt, pestovanie kladného vzťahu k tradíciám a kultúrnemu bohatstvu obce  poznávania a ochrany prírody v našej obci. Vo zvýšenej miere budeme deti učiť citlivosti pri vnímaní kultúrnych hodnôt a dedičstva našej obce, a tak prostredníctvom kultúrnych zážitkov rozvíjať estetické  cítenie detí.

Školský vzdelávací program našej materskej školy Škôlkárik spod vavrekovej lipy spoznáva tradície a prírodu  je zameraný tak, aby sme u detí prebúdzali záujem o prírodu a kultúrne bohatstvo našej obce. Našim mottom je: „ Príroda a kultúrne bohatstvo je naším najväčším dedičstvom!“ Preto sa snažíme čo najviac aktivít organizovať v blízkosti kultúrnych pamiatok a v prírode obce formou priameho zážitkového učenia.

Pre efektívnejšie plnenie vlastných cieľov sa v celej činnosti podporuje najmä poznávanie kultúrnych pamiatok, histórie a prírodného bohatstvas obce. Deti sú vedené k poznávaniu a uznávaniu kultúrnych tradícií a hodnôt. Školský vzdelávací program našej materskej školy Škôlkárik spod Vavrekovej lipy spoznáva tradície a prírodu si kladie za cieľ rozvíjať vzťah detí k prírode,  tradíciám a kultúrnemu bohatstvu, ktoré nás obklopuje.

Umiestnenie našej  materskej školy na to dáva mnoho príležitostí, nakoľko je v blízkosti niekoľko kultúrnych pamiatok: Vavrekova lipa, Včelnica sv. Ambróza, Kaplnka sv. Anny, Kaplička Panny Márie. Táto rôznorodosť prostredia dáva množstvo príležitostí na plánované rozvíjanie cítenia detí tak, aby dokázali vnímať a podľa svojich možností chápať prírodu, kultúrne pamiatky a tradície.

Vymedzenie vlastných cieľov

 • Rozvíjať u detí pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám obce.
 • Aktívne sa zapojiť do kultúrnych vystúpení: Babka, dedko poďte si s nami zaspievať..., Slávností sv. Anny,  Vavrečský jarmok, Jasličková slávnosť, Krížová cesta ku Kapličke Panny Márie. 
 • Prejaviť záujem o tradičné remeslá pri návšteve starších občanov, ktorí poznajú tradície a históriu obce.
 • Rozvíjať poznatky o histórií Vavrečky a Vavrekovej lipy besedou s kultúrnym referentom.
 • Vzbudiť u detí záujem o historické informácie z fotografií, kníh, kroniky návštevou  knižnice a obecného úradu.
 • Návštevou Kaplnky sv. Anny poznávať historické pamiatky – sochy, obrazy, maľby, architektonické štýly a pod.
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti.
 • Rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaakceptáciu.
 • Rozvíjať a uspokojovať  potreby, záujmy, sklony, individuálne predpoklady, schopnosti v príťažlivej činnosti podľa vlastného výberu, voľby.
 • Získať poznatky, hodnoty a schopnosti na ochranu životného prostredia, a tým schopnosť chápať a hodnotiť súvislosti medzi samotným dieťaťom a životným prostredím v jeho okolí.
 • Chápať potrebu ochrany životného prostredia prostredníctvom vytvárania nových vzorov správania sa jednotlivca i skupín k životnému prostrediu.
 • Naučiť triediť odpad a poznať jeho opätovné využitie.
 • Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne
 • hápať zákonitosti prírody.
 • Utvárať predstavu detí o rozvíjanie citu ku krásam obce.
 • Zachovávať a rozvíjať kultúrny život v obci.
 • Posilňovať úctu k starším vo svojej rodine aj v okolí.

Našu materskú školu nájdete na adrese Vavrečka 106.

 

Novinky

Keď radi tvoríme, spolu sa bavíme!

05.10.2019 06:49
Naša Jeseň, pani bohatá nám so sebou priniesla kóóópu plodov. Naši šikovní rodičia...

Hrabanie lístia - Trieda Slniečok

05.10.2019 06:47
Dňa 3. 10. 2019 deti z triedy Slniečok nezabudli navštíviť náš školský dvor, kde nás čakal...

Výlet do ZOO

24.06.2019 08:47
Dňa 20.6.2019 navštívili deti z triedy  včielok  ZOO v Bojniciach. Ráno sme...

Lúčime sa so škôlkou

24.06.2019 08:08
Už je leto, už je tu… Je tu čas dovoleniek, prázdnin, výletov, či oddychu? Počas celého školského...

Čarovná noc v materskej škole

24.06.2019 08:02
Prekvapením pre predškolákov je čarovná noc strávená v materskej škole. Tento školský rok je...

Výlet vláčikom

12.06.2019 07:46
V pondelok 10. júna bol pre nás dňom výletu do do Oravskej Lesnej. Slniečko krásne hrialo už od...

Športová olympiáda

11.06.2019 07:51
Už po 22-krát sa v Oravskej Polhore organizovala športová olympiáda materských škôl z okresu...

Hviezdoslavček

11.06.2019 07:50
„HVIEZDOSLAVČEK“ tak znel názov 2. ročníka nesúťažnej prehliadky detí v prednese prózy...

Deň detí v MŠ

04.06.2019 07:49
Tento deň sme prežili veľmi veselo. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier,...

Štrngálky

17.05.2019 12:35
"Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára..." Ľudová pieseň má v hudobnej výchove...